1Par. 19: 13 je ... Co je 1Par. 19: 13?
Buďte dobří a odměřte se pevně za náš lid a za města našeho Boha a nechť Pán udělá to, co se mu bude líbit. 1Kar. 3: 18 2 Svět. 10: 12

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.