1Par. 19: 14 je ... Co je 1Par. 19: 14?
Jóab a lid, který byl s ním, do boje proti Syrským, a běhali od něj.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.