1Par. 19: 16 je ... Co je 1Par. 19: 16?
Když Aramejci viděli, že jsou poraženi od Izraele, poslali posly, a vyvedli Syrské, kteří byli za řekou, a Shophach kapitán Hadarezer šel před nimi. 2 Svět. 10: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.