1Par. 19: 19 je ... Co je 1Par. 19: 19?
Když služebníci Hadadezerovi viděli, že byli zabiti Izraelci, učinili s Davidem pokoj a poslouchali ho. A Syřan nechtěl pomoci víc než Ammonové. 2 Svět. 10: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.