1Par. 19: 8 je ... Co je 1Par. 19: 8?
Když David uslyšel, poslal Joába se vším vojskem udatných.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.