1Par. 20: 7 je ... Co je 1Par. 20: 7?
mu vzepřel Izrael, ale Jonathan syna Simova, Davidova bratra, ho srazil. 1Kar. 16: 9 17: 10

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.