1Par. 20: 8 je ... Co je 1Par. 20: 8?
Ty rodily jednoho obra v Gát, a padli od ruky Davidovy a od ruky služebníků jeho.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.