1John. 1: 5 je ... Co je 1ján. 1: 5?
A toto je poselství, které jsme od něho slyšeli a prohlásili vám: Bůh je světlý a v něm není temnota. John. 8: 12

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.