1John. 1: 6 je ... Co je 1Ioan. 1: 6?
Když říkáme, že máme společenství s Ním, ale chodíme ve tmě, pak lžeme a nečiníme pravdu; 2Cor. 6:14 Ef. 5: 11

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.