1John. 1: 7 je ... Co je 1Joan. 1: 7?
Ale jdeme-li ve světle, jelikož je ve světle, máme společenství s námi a krev Ježíše Krista Jeho Syna očistí nás od všech hříchů. 1Pet. 1: 19 Heb. 9: 14 Rev. 1: 5

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.