1John. 1: 8 je ... Co je 1Ioan. 1: 8?
Když říkáme, že nemáme hřích, oklamáme sebe a pravda není v nás. 3Kar. 8: 46 Prov. 20: 9 Ekk. 7: 20

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.