1John. 1: 9 je ... Co je 1Joan. 1: 9?
Jestliže vyznáváme naše hříchy, bude nám věrný a spravedlivý odpouštět naše hříchy a očistí nás od veškeré nespravedlivosti. 2 Svět. 12: 13 Ps. 31: 5 Prov. 28: 13

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.