1John. 2: 1 je ... Co je 1Ioan. 2: 1?
Moje děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili; ale jestliže někdo hřeší, máme obhájce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého; Řím. 8: 34. 1 Tim. 2: 5

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.