1John. 2: 10 je ... Co je 1ján. 2: 10?
Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není v něm žádný kámen.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.