1John. 2: 12 je ... Co je 1Joan? 2: 12?
Píšu vám, děti, protože vám jsou odpuštěny vaše hříchy kvůli svému jménu. Akty. 4: 12. 10: 43

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.