1John. 2: 13 je ... Co je 1John. 2: 13?
Píšu vám, otcové, že jste od počátku poznali Hospodina. Píšu vám, mladí muži, protože jste porazili toho zlého. Písem vám, děti, protože jste poznali Otce. Cibule. 10: 18 Cibule. 10: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.