1John. 2: 14 je ... Co je 1Joan. 2: 14?
Písal jsem vám, otcové, protože jste znal Begin-Had. Napsal jsem vám, mladí lidé, protože jste silní a slovo Boží zůstává ve vás a vy jste překonali zlého. Eph. 6: 10

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.