1John. 2: 17 je ... Co je 1ján. 2: 17?
A svět zmizel a jeho touha, ale ten, který činí Boží vůli, zůstává navždy. Je to. 40: 6, 8. 1 Kor. 7: 31

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.