1John. 2: 20 je ... Co je 1Joan? 2: 20?
Máte však pomazání od Svatého a znáte vše. Mat. 11: 25 2 Kor. 1: 21

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.