1John. 2: 22 je ... Co je 1John. 2: 22?
Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? Toto je antikrist, který odmítá Otce a Syna.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.