1John. 2: 23 je ... Co je 1Ioan. 2: 23?
Kdo odmítá Syna, nemá Otce; ale ten, který vyzná Syna, má také Otce. Mar. 8: 38 John. 8: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.