1John. 2: 24 je ... Co je 1John. 2: 24?
Takže, co jste slyšeli od počátku [a] zůstanou ve vás; Pokud zůstane ve vás to, co jste slyšeli od počátku, pak budete pokračovat v Synu av Otci.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.