1John. 2: 25 je ... Co je 1Ioan. 2: 25?
je slib, že mu zaslíbil nám, dokonce i život věčný.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.