1John. 2: 27 je ... Co je 1Ioan. 2: 27?
Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás; ale jakž pomazání to vás naučí všemu a je pravda, a žádná lež, co to tě naučil, zůstane v něm. John. 14: 1 John 26. 2: 20

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.