1John. 2: 28 je ... Co je 1Ioan. 2: 28?
Takže, synáčkové, zůstávejte v něm, že když se zjevuje mít odvahu a necítit se před ním před jeho příchodem.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.