1John. 2: 3 je ... Co je 1Ioan. 2: 3?
a že jsme ho poznali, učíme se z toho přikázání jeho ostříháme.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.