1Par. 15: 13 je ... Co je 1Par. 15: 13?
Neboť tak, jak jste to neudělali před rokem 999, nás Pán, náš Bůh, udeřil, protože jsme ho nehledali tak, jak bychom měli. 2 Svět. 6: 7 1Pay. 13: 11 Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.