1Par. 15: 14 je ... Co je 1 Par. 15: 14?
a kněží a Levítové posvětili, aby nosili truhlu Hospodina Boha Izraelského.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.