1Par. 15: 2 je ... Co je 1Par. 15: 2?
Potom David řekl: [no] by měl nést truhlu Boží Levítové: pro ně zajisté vyvolil Hospodin, aby nosili truhlu Boží, a aby mu sloužili navždy. Čísla. 4: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.