1Par. 15: 20 je ... Co je 1Par. 15: 20?
a Zacharias Aziil, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maaseiáš a Benaiáš - v psalteriích, v tenkém hlase.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.