1Par. 15: 23 je to ... Co je to 1 Par. 15: 23?
Verekhia a Elkanah byli ochránci v archa.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.