1Par. 19: 11 je ... Co je 1Par. 19: 11?
A zbytek lidu řekl Abizaiovi, svému bratru, aby se postavili proti Ammonovým. 2 Svět. 10: 10

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.