1Par. 11: 6 je ... Co je 1Par. 11: 6?
A řekl David: Kdož porazí Jebuzejce nejprve, bude hlava a velitel vojska. A Joáb, syn Serújášův, vyšel první a stal se hlavou. 2 Svět. 5: 8

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.