1Par. 11: 7 je ... Co je 1Par. 11: 7?
bydlil David na tom hradě, a proto ji nazvali Město Davidovo.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.