1Par. 11: 8 je ... Co je 1Par. 11: 8?
a vystavěl město kolem, [z] z Millau, celý kruh, a Joab obnovil zbytek města [části] .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.