1Par. 11: 9 je ... Co je 1Par. 11: 9?
A David zesílil, byl stále více a více vznešen, a Pán Zástupů byl s ním. 2 Svět. 5: 10 Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.