1Par. 12: 10 je ... Co je 1Par. 12: 10?
The Fourth Mismanna, Jeremiáš pátý,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.