1Par. 12: 11 je ... Co je 1Par. 12: 11?
Šestý Afai, sedmý Eliel,

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.