1Par. 12: 12 je ... Co je 1Par. 12: 12?
Jochanan osmý Elzabad devátý,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.