1Par. 12: 14 je ... Co je 1Par. 12: 14?
Jsou Gádovci [bylo] hlavy v armádě: nejméně skončila sto a více než tisíc.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.