1Par. 12: 17 je ... Co je 1Par. 12: 17?
David vyšel jim vstříc a řekl jim: Když svět jste ke mně přišel na pomoc já, pak dovolte mi mít jedno srdce s vámi; ale jestliže, abych mne podvodně zradil mým nepřátelům, tak jako v mých rukou není nic zlého, nechť Bůh vidí naše otce a soudí.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.