1Par. 12: 2 - Co je to ... 1 chron. 12: 2?
Vyzbrojeni lukem, pravá a levá ruka [frézy] Kámen a [střelci] šípy z luku - bratří Saulových Benjamin soudu. 20: 16

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.