1Par. 12: 20 - Co je to ... 1 chron. 12: 20?
Jak šel do Sicelechu, padlo k němu Manassesova, a Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu a Zilthai, hejtmany nad tisíci, které byly Manassesova.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.