1Par. 12: 24 je ... Co je 1Par. 12: 24?
Synové Judští, nesoucí štít a oštěp, byli připraveni na válku šest tisíc osm set;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.