1Par. 12: 25 je ... Co je 1Par. 12: 25?
Z synů Simeonových, statečných mužů, bylo v armádě sedm tisíc a sto;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.