1Par. 12: 26 je ... Co je 1Par. 12: 26?
Ze synů Leviových čtyři tisíce a šest set;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.