1Par. 12: 27 je ... Co je 1Par. 12: 27?
A Joddai, kníže Aaronův, a s ním tři tisíce sedm set; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.