1Par. 12: 28 je ... Co je 1Par. 12: 28?
A Cádok, statečný mládenec, a jeho rod, dvacet dva náčelníků; 2 Svět. 8: 17 2 Svět. 15: 24

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.