1Par. 12: 29 je ... Co je 1Par. 12: 29?
Ze synů Benjamínových, bratří Saulových, tři tisíce; ale mnoho z nich zachránilo Saulovo domu; 2 Svět. 3: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.