1Par. 12: 3 je ... Co je 1Par. 12: 3?
Šéf Ahiezer, následovaný Joášem, syny Semaiášovy, z Gibeje; Jsou to Jeziel a Fellet, synové Azmavetovi; Berach a Yehu z Anathoth;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.